اشتراک سالانه مجله - آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و نیوزلند

3100000 تومان

© ۱۴۰۰ فیلم امروز
ماهنامه سینمایی فیلم امروز با اتکا به پشتوانه ای ۴۰ ساله، همراه با آغاز قرن جدید شروع به کار کرد.