ایمیل

Info@FilmEmrooz.com

کد پستی

1138955531

تلفن

02166709373

فکس

02166718871

آدرس

تهران/خیابان حافظ جنوبی/کوچه حسنی(سام سابق)/شماره 10/طبقه 4 و 5 شرقی

© ۱۴۰۰ فیلم امروز
ماهنامه سینمایی فیلم امروز با اتکا به پشتوانه ای ۴۰ ساله، همراه با آغاز قرن جدید شروع به کار کرد.